Prezentacje w trzech salach równolegle, dwa dni, jedno wydarzenie – za nami XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, na który z całej Polski i Europy przyjechało ponad 800 uczestników. Podczas wydarzenia zaprezentowano dane rynkowe oraz omówiono zagrożenia i wyzwania stojące obecnie przed motoryzacją, z którymi w niedługim czasie będziemy musieli się zmierzyć.

W dniach 8 i 9 listopada Hotel Sound Garden w Warszawie stał się sercem polskiej motoryzacji. Do udziału w tym wydarzeniu, stawili się nie tylko członkowie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części  Motoryzacyjnych czy ZPBM, ale także inni przedstawiciele firm związanych z przemysłem i rynkiem motoryzacyjnym, eksperci, przedstawiciele świata polityki i organizacji, które w tym roku współtworzyły Kongres – PAiH, PARP, STM, SIMR, SKFS, WAT, MOVEO, ITS czy Koalicja Bezpieczni w Pracy.

W przygotowanie Kongresu włączyły się także branżowe stowarzyszenia międzynarodowe – FIGIEFA, CLEPA i APRA.

Z relacji uczestników wynika, że Kongres miał bardzo wysoki poziom merytoryczny, a jego tegoroczna formuła sprawiła, że goście często do wyboru mieli trzy równolegle odbywające się sesje, co dawało możliwość wyboru szczególnie ważnych tematów dla danego uczestnika. Dodatkową formą aktywizacji uczestników, były przeprowadzane w trakcie sesji SDCM badania przemysłu i rynku motoryzacyjnego.

Kompetencje potrzebne w automotive

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” to tylko niektóre organizacje, które wzięły udział w czwartej edycji konferencji „Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa Górnicza”, która odbyła się 12 października w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowa Górnicza, miasto położone na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, wyróżnia się doskonałą współpracą z instytucjami okołobiznesowymi, m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – która po raz trzeci z rzędu została wybrana najlepszą strefą ekonomiczną w Europie według rankingu FDI Global Free Zones of the Year 2017. Po raz kolejny z Dąbrową miało okazję współpracować SDCM.

Podczas tegorocznej konferencji, w Dąbrowie dyskutowano m.in. o Polsce jako miejscu, interesującym dla inwestorów motoryzacyjnych, pomimo tego, iż jak podkreślił Yasukazu Hijikata, Prezes Zarządu NGK Ceramics Polska, Polska nie jest już tanim miejscem do inwestycji, ale najlepszym miejscem dla sektora automotive. Dyskutowano także o wyzwaniach czekających motoryzację takich jak np. pojazdy autonomiczne czy elektromobilność. Prezentację dotyczącą zmian kompetencji właśnie na przykładzie elektromobilności, wygłosił Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

 

8 grudnia 2016 w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbył się jedenasty już Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego zorganizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Konferencje organizowane przez SDCM to ważne daty w kalendarzu wszystkich osób związanych z branżą motoryzacyjną, są one bowiem okazją do podsumowania aktualnej sytuacji na rynku, a także do prognozowania koniunktury w najbliższym czasie.

W tym roku wzięło w nim udział blisko 350 osób – przedstawicieli rodzimego rynku, polskich i europejskich organizacji branżowych, w tym przedstawiciele ZPBM.  Do tej pory podczas Konferencji SDCM największy nacisk kładziono na tematy związane z niezależnym segmentem rynku motoryzacyjnego. XI Kongres był jednak wyjątkowy, ponieważ odbył się po raz pierwszy, od kiedy SDCM przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) reprezentującego interesy producentów działających zarówno na rynku IAM, jak również OE. Rozwój SDCM przełożył się na program Kongresu, który został wzbogacony między innymi o tematy dotyczące funkcjonowania fabryk motoryzacyjnych w Polsce, a także koncepcję Przemysłu 4.0.

Liczby:
  • Wartość produkcji części motoryzacyjnych w Polsce – ponad 70 mld złotych!.
  • Dynamika wzrostu w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. to ponad 9%.
  • Producenci części motoryzacyjnych w Polsce tworzą 120 tys. miejsc pracy
  • Udział polskiej produkcji w europejskim rynku motoryzacyjnym wynosi 3%.
  • Polska zajmuje 12 miejsce wśród największych eksporterów części motoryzacyjnych na świecie, a wartość eksportu jest zaledwie 2,5 razy mniejsza niż producentów działających na rynku chińskim!
Jakie problemy mają fabryki części motoryzacyjnych w Polsce?

Uczestnicy Kongresu mieli okazję wysłuchać debaty przedstawicieli fabryk części motoryzacyjnych działających w Polsce. W dyskusji uczestniczyli panowie Tomasz Miśniakiewicz (Prezes Delphi Poland), Tomasz Grabias (Wiceprezes Zarządu Mann+Hummel Poland) oraz Marek Potoczny (Dyrektor  Projektów Przemysłowych w firmie Valeo).

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele fabryk części, którzy zasiedli na miejscach dla publiczności. Wzięli oni udział w interaktywnym głosowaniu nad istotnymi dla rynku motoryzacyjnego kwestiami. W ten sposób poznaliśmy ciekawe opinie dotyczące funkcjonowania tego segmentu rynku. cRozmawiano między innymi o głównych problemach oraz zagrożeniach, które utrudniają rozwój fabryk części w Polsce. Jak się okazuje, najwięcej osób obawia się niejasnych i niestabilnych przepisów prawno-podatkowych oraz braku wykwalifikowanego personelu do pracy w fabrykach.

Eksperci zwrócili uwagę na problemy związane z pozyskiwaniem wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorstwa, w szczególności zbyt długi czas od momentu powstania pomysłu na innowacje do chwili przyznania publicznych środków na jego realizację. W opinii ekspertów powoduje to, że większość z projektów nie jest realizowanych – ulegają one przedawnieniu lub są realizowane z własnych środków firmy – często przez jej zagraniczne oddziały. Istnieje bowiem wewnętrzna konkurencja pomiędzy fabrykami producentów na całym świecie, zatem okres pozyskania wsparcia na innowacje w Polsce często sprawia, że projekt realizowany jest w fabryce w innym kraju, który sprawniej przyznał publiczną dotację.

Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele wielu Ministerstw, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że poznając bezpośrednie opinie przedstawicieli fabryk, będą wiedzieli jakie kroki podjąć, by przyznawanie wsparcia publicznego było bardziej skuteczne.

Stanowisko to koresponduje z apelem Cezarego Kaźmierczaka (Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – ZPP), by uczestnicząc „w gospodarczych mistrzostwach świata” rząd lepiej rozumiał faktyczne potrzeby biznesu, czego wyrazem powinny być przepisy sprzyjające rozwijaniu w pełni konkurencyjnego rynku motoryzacyjnego opartego na zasadach wolnorynkowych.

Swoje stanowisko w kwestii potrzeb zmian uwzględniających punkt widzenia branży motoryzacyjnej dotyczący funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów, jak i wsparcia dla wolnej konkurencji wyraził także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Minister Jerzy Szmit.

Podczas Kongresu wystąpił także przedstawiciel organizacji CLEPA, pan Frank Schlehuber, przedstawiając europejski punkt widzenia producentów części motoryzacyjnych, odnosząc się m.in. do prawa wolnego wyboru konsumentów, wskazał on, że kwestie bezpieczeństwa i ochrony nie mogą prowadzić do niesprawiedliwych ograniczeń w dostępie do danych.

O kluczowych wyzwaniach dla niezależnego rynku mówiła Dyrektor Generalna europejskiej organizacji FIGIEFA – Sylvia Gotzen. Wspomniała ona o rygorach homologacji części zamiennych, główny nacisk kładąc jednak na ogromne dla niezależnego rynku motoryzacyjnego ryzyko wynikające z faktu, że producenci samochodów chcą zamknąć dostęp do danych niezbędnych do serwisowania nowo powstających modeli samochodów.
„Troską niezależnych uczestników rynku powinien być swobodny dostęp do systemów diagnostyki pokładowej (OBD) i kompleksowej informacji technicznej (RMI). Dlatego apelują do polskiego rządu – wesprzyjcie swobodę napraw! Uczyńcie przykład dobrych rozwiązań legislacyjnych, wszak każdy konsument, winien mieć swobodę wyboru – komu powierzy serwisowanie i naprawę swego dobra” – podkreślała Dyrektor Gotzen.
Podziękowała ona także, za znaczący wkład SDCM w obronę interesów przedstawicieli producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych.

Podsumowanie
Podczas Kongresu podsumowano aktualną sytuację na niezależnym rynku dystrybucji części. Przedstawiono prognozowane wyniki producentów i dystrybutorów na koniec 2016 roku, które okazały się bardzo pozytywne. Jedynie 12% dystrybutorów części zadeklarowało, że pod koniec tego roku spodziewa się spadków sprzedaży w granicach do 10% w porównaniu z rokiem 2015. Natomiast 37% dystrybutorów oraz aż 60% producentów części spodziewa się wysokich wzrostów sprzedaży przekraczających 10% liczonych rok do roku.

Kampania R2RC – Kierunek 2020

 

 

Koalicja pod nazwą Kampania R2RC – Kierunek 2020 zainicjowana przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w wyniku braku znajomości niezależnego rynku motoryzacyjnego wśród osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Sytuacja ta wymaga silniejszych działań. Koalicję oprócz SDCM-u, jako koordynatora Kampanii, utworzyły także STM, Moveo oraz ZPBM.

Koalicja Prawo do Naprawy

Do jednej z pierwszych i zarazem najważniejszych inicjatyw ZPBM i Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych należy utworzenie w Polsce i koordynowanie działalności Koalicja Prawo do Naprawy. W jej ramach organizacje te aktywnie działały na rzecz wprowadzenia takich regulacji prawnych, jak tzw. nowe GVO (Rozporządzenie o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 wraz z wytycznymi do tego rozporządzenia) oraz poprawki do Rozporządzenia Euro 5/6.