Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej (ZPBM) to organizacja zrzeszająca pracodawców MŚP sektora motoryzacyjnego.

Założeniem Związku jest ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które ich dotykają. Celem naszej działalności jest doprowadzenie do równego traktowania wszystkich podmiotów działających na rynku pracy w motoryzacji, bez faworyzowania i uprzywilejowywania konkretnych podmiotów względem innych.