Związek został powołany z inicjatywy producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych – w większości przedsiębiorstw z sektora MŚP, które widzą problemy pracodawców działających na rynku motoryzacyjnym i czują potrzebę wspólnego działania w celu poprawy sytuacji.

Przystępując do ZPBM pracodawca zyskuje reprezentanta, który współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kształtowania warunków prawnych obrotu gospodarczego oraz polityki podatkowej i celnej w stosunku do branży motoryzacyjnej w celu poprawy sytuacji pracodawców na rynku. Związek stanowi również forum wymiany informacji dla pracodawców sektora.

Pracami Związku kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą reprezentanci firm motoryzacyjnych – pracodawców. Prezesem Zarządu jest Jarosław Sojewski, General Manager Fomar Poland. Członkami Zarządu są: Luiza Kamińska, Managing Director GROUPAUTO Polska Sp. z o.o. oraz Tomasz Siemek, Managing Director IHR Warszawa Sp. z o.o.

Najwyższym organem organizacji jest Zebranie Ogólne tworzące politykę Związku.

Związek angażuje się w inicjatywy dedykowane pracodawcom sektora motoryzacyjnego.

ZPBM popiera również najważniejsze dla branży motoryzacyjnej europejskie projekty i kampanie, takie jak ECAR, AFCAR, działania koalicji Prawo do Naprawy.