Do jednej z pierwszych i zarazem najważniejszych inicjatyw ZPBM i Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych należy utworzenie w Polsce i koordynowanie działalności Koalicja Prawo do Naprawy. W jej ramach organizacje te aktywnie działały na rzecz wprowadzenia takich regulacji prawnych, jak tzw. nowe GVO (Rozporządzenie o Wyłączeniach Blokowych w Motoryzacji 461/2010 wraz z wytycznymi do tego rozporządzenia) oraz poprawki do Rozporządzenia Euro 5/6.