ZPBM został powołany w celu reprezentowania interesów MŚP, promocji tych firm, wskazywania możliwości wykorzystywania środków unijnych oraz pomocy w organizacji misji gospodarczych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Zależy nam również na liberalizacji obciążeń administracyjnych dla MŚP.

Założeniem Związku jest ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które ich dotykają. Celem naszej działalności jest doprowadzenie do równego traktowania wszystkich podmiotów działających na rynku pracy w motoryzacji, bez faworyzowania i uprzywilejowywania konkretnych podmiotów względem innych.