Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka.
Przystąpienie do ZPMB jest bardzo proste – wystarczy zgłosić się do naszego sekretariatu, a wtedy my pomożemy dopełnić wszystkich formalności.

Związek jest organizacją non-profit, zatem wszystkie środki pozyskane ze składek członkowskich są inwestowane w ochronę praw i interesów naszych Członków. Wysokości składek uzależnione są od wielkości firm i tak skalkulowane, aby dla nikogo nie stanowiły bariery w przystąpieniu do ZPBM.

Wniosek o przyjęcie do ZPBM