Koalicja pod nazwą Kampania R2RC – Kierunek 2020 zainicjowana przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w wyniku braku znajomości niezależnego rynku motoryzacyjnego wśród osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Sytuacja ta wymaga silniejszych działań. Koalicję oprócz SDCM-u, jako koordynatora Kampanii, utworzyły także STM, Moveo oraz ZPBM.

Kampania, którą właśnie rozpoczynamy to pierwszy krok zmierzający do realizacji sugestii Premiera Janusza Piechocińskiego wyrażonej podczas listopadowej Konferencji Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego, że SDCM powinien stworzyć jak najszerszą reprezentację środowiska – wyjaśnia Alfred Franke, prezes SDCM i koordynator Kampanii. Jak mówi, Koalicja będzie koncentrować się na opracowywaniu opinii i stanowisk środowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia niezależnego rynku motoryzacyjnego, uwzględniając szeroki punkt widzenia na podejmowane kwestie.

Powstanie koalicji to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi branża. Dynamiczny rozwój sektora motoryzacyjnego wymaga, aby także prawo nadążało za zmianami i we właściwy sposób regulowało funkcjonowanie rynku motoryzacyjnego. – dodaje Jarosław Sojewski, prezes ZPBM.

Członkowie koalicji podkreślają, że jest ona otwarta i zapraszają do współpracy także inne organizacje wierząc, że te do niej dołączą, rozumiejąc potrzebę integracji środowiska.

Spotkanie inicjatywne zakończyło się oficjalnym podpisaniem umowy koalicyjnej.

www.r2rc.pl